" بیش از 55000 نفر ازمدیران وکارشناسان عالی سازمانها ،نهادها و شرکتهای مختلف در همایش هاو سمینارهای داخلی

وبین المللی موسسه بیناشرکت نموده اند  "

 

جهت هماهنگی و ثبت نام  در برنامه های تخصصی با دبیر خانه همایش ها 66907323-021تماس حاصل فرمایید

اسپانسر های همایش وسمینارها از  مزایای ویژه ای برخوردار می باشند

برنامه های آموزشی و  سمینارهای تخصصی  بصورت  ویژه در داخل شرکتها وسازمانها قابل اجرا می باشد

" دپارتمان های تخصصی موسسه فن آوری ومطالعات راهبردی بینا 

 

                                -           

                                                         

شما اينجا هستيد: