" هدف ما ، بروز سازی دانش مدیران  "


 

 

مدیر آموزش نمونه سال95             استاد نمونه سال1395

خطا
  • [sigplus] Critical error: mod_sigplus (sigplus module) requires plg_sigplus (sigplus plug-in) to be installed. The latest version of plg_sigplus is available from JoomlaCode.


 


 

برنامه های آموزشی و  سمینارهای

تخصصی  بصورت  ویژه در داخل

شرکتها وسازمانها قابل اجرا می باشد

اسپانسر های همایش وسمینارها از 

مزایای ویژه ای برخوردار می باشند

 

جهت هماهنگی وثبت نام در همایش

ویا کسب اطلاعات بیشتر از

برنامه های تخصصی با دبیر خانه

همایش ها 66907323-021

تماس حاصل فرمایید


" بیش از 60000نفرساعت ازمدیران

وکارشناسان عالی سازمانها ،

نهادها و شرکتهای مختلف در همایش ها

وسمینارهای داخلی وبین المللی

موسسه بیناشرکت نموده اند  "


"جهت حضوروثبت نام فرم همایش را تکمیل فرمایید."


" دپارتمان های تخصصی موسسه فن آوری ومطالعات راهبردی بینا 

 

                                -           

                                                         

[sigplus] Critical error: mod_sigplus (sigplus module) requires plg_sigplus (sigplus plug-in) to be installed. The latest version of plg_sigplus is available from JoomlaCode.

شما اينجا هستيد: